FANDOM


Kneset - jednoizbowy parlament państwa Wielki Syjon.

Działanie Edytuj

Kneset to jednoizbowy parlament federacji żydowskiej. Mandaty Knesetu obejmują rabini wszystkich rabinatów Wielkiego Syjonu oraz 50 oligarchów żydowskich z każdego rabinatu. Na czele Knesetu stoi Wielki Rabin, który jest jednocześnie głową federacji.

Images

Posiedzenie Knesetu w Jerozolimie (na mównicy rabin Ezra Goldstein, na portrecie ojciec Wielkiego Syjonu, Izaak Zimmerman).

Kneset obraduje w luźnych terminach, często posiedzenia parlamentu trwają kilka dni pod rząd ze względu na namnożenie spraw do przeanalizowania. Siedziba parlamentu znajduje się w Jerozolimie, stolicy federacji w budynku Knesetu na Wzgórzu Świątynnym (dawniej Kopuła na Skale, święte miejsce muzułmanów).

Inicjatywę ustawodawczą mają Wielki Rabin, rabini (głowy rabinatów) oraz deputowani. Głosowanie odbywa się po czytaniu dekretów i uchwał, których warunkiem zaakceptowania jest większość 2/3 głosów.

Zwyczaje Edytuj

Przed każdym zjazdem Knesetu odprawiane są modły w synagodze Hurva w starej części Jerozolimy. Tam uroczyście spożywa się macę, dokonuje przeglądu skarbca związkowego oraz pali się szisze. Bardziej doświadczeni życiem rabini spożywają haszysz. Obrzędy są rozpoczynane czytaniem Pięcioksięgu i kilkugodzinnej kontemplacji nad tekstami świętej księgi, gdzie głównie głos uzyskują tylko rabini.

Parlament często obraduje u podgórzy góry Synaj - ważnym miejscem dla Żydów, gdzie według Starego Testamentu Bóg przekazał Mojżeszowi tablice z dziesięcioma przykazaniami. Tam ceremonialnie odtwarzana jest tam scena sprzed tysięcy lat, a dopiero później deputowani zasiadają do obrad. Obecnie Półwysep Synaj jest pod administracją rabinatu Lewant (Izrael Właściwy).

Każdy rabin otrzymuje ręcznie spisaną Torę oprawioną w złote oprawki. Kartki Tory są często wykonane z drogich materiałów zdobione we wzory oraz obsadzane kosztownymi brylantami. Każdy deputowany otrzymuje złotą menorę, myckę wysadzaną brylantami i diamentowy naszyjnik z Gwiazdą Dawida.

Historia Edytuj

06

Pierwszy zjazd Knesetu u stóp Ściany Płaczu (w środku Wielki Rabin).