FANDOMKomunistyczna Republika Zjednoczonego Egiptu Edytuj

Komunistyczna Republika Zjednoczonego Egiptu (heb. הקומוניסטית הרפובליקה המאוחדת של מצרים) – państwo powstałe 9 kwietnia 1914 roku z połączenia Egiptu Zachodniego i Egiptu Wschodniego. Członek Koalicji Wielkiego Syjonu.
Hymn Komunistycznej Republiki Zjednoczonego Egiptu

Hymn Komunistycznej Republiki Zjednoczonego Egiptu

Okoliczności powstania Edytuj

Inicjatorem utworzenia Komunistycznej Republiki Zjednoczonego Egiptu był Rabin Mateo Ackermann, dla którego był to pierwszy krok na drodze do praktycznej realizacji stworzenia komunistycznego Imperium. Przyjście Mateo Ackermann'a do władzy było zainicjowane morderstwem Henrego McMahonem'a

Trwające od 8 kwietnia do 9 kwietnia rozmowy z rządami Egiptu Zachodniego, i Egiptu Wschodniego zakończyły się wspólną deklaracją zerwania sojuszu obu państw. Po rozwiązaniu sojuszu ok. godziny 13:00 wojska Egiptu Zachodniego rozpoczeły szturm na pozycje armii Egiptu Zachodniego. Szturm zakończył się zwycięstwem zwycięstwem ze strony Egiptu Zachodniego, oraz tym samym deklaracji o utworzyniu Komunistycznej Republiki Zjednoczonego Egiptu.

Funkcjonowanie republiki Edytuj

Egipt Zachodni i Egipt Wschodni w momencie zawarcia Komunistycznej Republiki Zjednoczonego Egiptu znacząco się różniły. Egipt Wschodni był rządzony w sposób autorytarny przez charyzmatycznego i niezwykle popularnego w społeczeństwie Wysokiego Komisarza, jego rządy wspierała państwowa biurokracja oraz wojsko. Egipt Zachodni natomiast, mimo znaczącej roli armii, od niedawna był krajem komunistycznym, w którym swobodnie działało niewiele partii politycznych. W gospodarce Egiptu Wschodniego kluczową rolę odgrywało państwo, zaś celem rządu Mateo Ackermanna była budowa państwa komunistycznego. Gospodarka Egiptu Wschodniego była gospodarką wolnorynkową, praktycznie bez udziału państwa, o wyższym niż Egipt Zachodni PKB. Pośpiech, w jakim przygotowano obrone na ataki Egiptu Wschodniego, miały negatywne skutki dla trwałości państwa.

Ważne wydarzenia Edytuj

26 Marca 1914 - Rozpoczęcie Rewolucji Syjonistycznej, z powodu sposobu rządzenia Henr'ego McMahonema

2 Kwietnia 1914 - Henry McMahonem ginie z ręki nieznanego mordercy, w wyniku Rewolucji Syjonistycznej.

8 Kwietnia 1914 - Przejęcie władzy poprzez Wielkiego Rabina Mateo Ackermann'a, i zakończenie rewolucji.

8 Kwietnia 1914 - Wkroczenie na granice Egiptu Wschodniego poprzez armie Egiptu Zachodniego w celach zjednoczenia go.

9 Kwietnia 1914 - Uchwalenie komunizmu w Egipcie Zachodnim, wielkie zjednoczenie Egiptu Zachodniego z Egiptem Wschodnim.

10 Kwietnia 1914 - Zmiana hymnu na Żyj wolny, Egipcie (heb. מצרים חי ללא תשלום) autorstwa Hamza al-Masri

Oficjalne dokumenty, oświadczenia rządu KRZE Edytuj

Oświadczenie o zjednoczeniu Egiptu Edytuj

Szalom Bracia i Siostry! Szalom Izrael!

Nadszedł czas wyzwolenia bratnich narodów Zachodniego Egiptu i Wschodniego Egiptu od ucisku 
obszarników i kapitalistów. Już od dawna bestialski but bezkarnie depcze rodzinne ziemie naszych braci Egipcjan. Ziemie te nigdy nie miały być rozdzielone. Te rdzenne ziemie Egipskie zagarnęli kapitalistyczni generałowie i obszarnicy w te dni, gdy kapitalistyczny rząd, broniąc się przed licznymi siłami naszej Rewolicji Syjonistycznej był jeszcze niedostatecznie silna. W Zachodnim Egipcie i Wschodnim Egipcie wniósł się czerwony sztandar powstania Komunistycznej Republiki Zjednoczonego Egiptu. Zapłonęły dwory obszarnicze. Zaczeły sie miotać pozostałe pomioty armii Egiptu Wschodniego. Zostały skierowane na nich karabiny. Nic nie jest w stanie ugasić gniewu narodów Zachodniego Egiptu i Wschodniego Egiptu. Poprzez huk dział słyszymy wezwanie narodu Egipskiego: – Na pomoc! Na pomoc, bracia! My nie mamy już sił, by znosić ucisk kapitalistycznych obszarników i generałów!


Niech żyje Wielki Syjon!

Wielki Rabin Mateo Ackermann

Skutki zjednoczenia Egiptu Edytuj

Fzg

EG-1V (Pierwszy opancerzony wóz Egiptu Zachodniego) Widoczne podobieństwa z KACRozpoczęcie produkcji - 9 Kwietnia 1914

E19cb97f407322f422d82f6d62be69d2

Kawaleria armii KRZE w Gizie, po zjednoczeniu Egiptu. 12 Kwietnia 1914

C9c24f1e668027542f823ffff23fcebd

Żołnierze Egiptu Zachodniego w obozie Mena 9 Kwietnia 1914

Fzg
Gnato

Grupa przywódców Komunistycznej Republiki Zjednoczonego Egiptu przed pałacem w Wah el Bahrieh. 10 Kwietnia 1914.