FANDOM


Listy i korespondencje Edytuj

Korespondencje z margrabią greckim Edytuj

Szalom alejchem, Margrabio.


Niech Bóg błogosławi ludy Ellady w ten przepiękny i zwycięski szabat. Wciąż próbujemy wedrzeć się wgłąb terytorium Hudavendigaru. Tureccy dowódcy nie ukazali się z dobrej strony, dlatego ich mizerna taktyka pomoże nam w chwalebnej walce. Teren tego tureckiego ksiąstewka obecnie jest pogrążony w chaosie - wojska muzułmańskie zostały nierównomiernie podzielone, przez co w miastach stacjonują niewielkie garnizony jak donosi syjonistyczny Mossad. Rabinaty Górnego Izraela (m.in. rabinat Ankara i Haleb) prowadzą swoją ofensywę. 


Wojska marchii powinny teraz prowadzić małą prowokację wojsk tureckich, aby w chwale zdobyć ich terytorium. W razie szturmu muzułmanów na teren marchii wojska izraelskie przyjdą z odsieczą. 
Postanowieniem Ksenetu jest również przyłączenie Konstantynopola do terytoriów właściwych Wielkiego Syjonu - wiemy, jak bardzo to miasto wiele znaczy dla Greków, jednak sprawy ideologiczno-religijne biorą górę.


Wielki rabin oraz cały Ksenet Wszechsyjonistyczny (rabini) życzą sojusznikom radosnego przeżywania pamiątki zmartwychwstania Waszego mistrza Jezusa Chrysta. Oby w tym roku Jahwe wskazał Wam właściwą drogę ku oczekiwaniu prawdziwego Messaiah u podnóży góry Synaj.


Szabat szalom,
Wielki rabin Izraela,
Izaak Mordechai Zimmerman ~do margrabii greckiego, z dn. 9 kwietnia 1914 roku.

Korespondencja z dn. 10 kwietnia 1914 Edytuj

Bądź pozdrowiony najdroższy Bracie,

Flaga została zmieniona na wcześniej wykonany już projekt zawierający w sobie zarówno nasze greckie tradycyjne barwy narodowe, gdzie błękit symbolizuje niebo oraz wody otaczające Helladę, a biel słuszność walki o wolność Roku Pańskiego tysiąc osiemset dwudziestego pierwszego jak i Gwiazdę Dawida pośrodku. Nasz lud powoli zaprzyjaźnia się z kulturą judaistyczną i w najbliższym czasie dojdzie do zmiany wyznania w naszym państwie. Dziękujemy Ci bracie za wsparcie i to kim jesteś dla naszego państwa. Ludy sławią Twoje imię, a łodzie nieustannie pływają tam i z powrotem do Jerozolimy, od rana po noc. Jak już wspomniałem jesteśmy na dobrej drodze by przyjąć Waszą kulturę i religię. 

Szalom alejchem! Margrabia Helleński Paulos I

Szalom alejchem!

Wieści, które docierają do Jerozolimy niezmiernie cieszą mnie, jak i cały Kneset rabinacki. Z wielką przyjemnością czytamy o zamiarach rozpowszechnienia wiary Mojżesza w Elladzie i wyspach do niej przynależących. Cały Kneset postanowił jednogłośnie zaprosić margrabię Paulosa I do Jeruzalem, by ceremonialnie wyświęcić Was na rabina żydowskiego, co pozwoli uczynić z Waszych ziem nie przygraniczną marchię, jednak już pełnoprawny rabinat i część integralną Wielkiego Syjonu - planu, który zjednoczy wszystkich ludzi w wierze oraz rozjaśni ich umysły, by przyjęli oczekiwanie na Mesjasza.

Ceremonię wyświęcenia na rabina, członka Knesetu i przywódcę duchowego przyszłego rabinatu Ellada planujemy po bezpośrednim Waszym przybyciu to Wiecznego Jeruzalem. Mam nadzieję, że wspólnie w synagodze oprawionej złotem będziemy świętować Pesach i wszystkie święta żydowskie.

Mazel tov, Wielki Rabin Izraela, Izaak Mordechai Zimmerman

Przemówienia Edytuj

Przemówienie z dn. 9 kwietnia 1914 roku Edytuj

Szalom Bracia i Siostry! Szalom Izrael!

Nadszedł czas wyzwolenia bratnich narodów Zachodniego Egiptu i Wschodniego Egiptu od ucisku 
obszarników i kapitalistów. Już od dawna bestialski but bezkarnie depcze rodzinne ziemie naszych braci Egipcjan. Ziemie te nigdy nie miały być rozdzielone. Te rdzenne ziemie Egipskie zagarnęli kapitalistyczni generałowie i obszarnicy w te dni, gdy kapitalistyczny rząd, broniąc się przed licznymi siłami naszej Rewolicji Syjonistycznej był jeszcze niedostatecznie silna. W Zachodnim Egipcie i Wschodnim Egipcie wniósł się czerwony sztandar powstania Komunistycznej Republiki Zjednoczonego Egiptu. Zapłonęły dwory obszarnicze. Zaczeły sie miotać pozostałe pomioty armii Egiptu Wschodniego. Zostały skierowane na nich karabiny. Nic nie jest w stanie ugasić gniewu narodów Zachodniego Egiptu i Wschodniego Egiptu. Poprzez huk dział słyszymy wezwanie narodu Egipskiego: – Na pomoc! Na pomoc, bracia! My nie mamy już sił, by znosić ucisk kapitalistycznych obszarników i generałów!


Niech żyje Wielki Syjon!

Wielki Rabin
Mateo Ackermann

Rozporządzenia Knesetu Edytuj

Dekrety Wielkiego Rabina Edytuj

Dekret wielkorabinacki z dn. 9 kwietnia 1914 Edytuj

Dekret określa stosunek oraz administrację na wyzwolonych terytoriach Anatolii. Szalom alejchem, mazel tov. 1. Na kontrolowanych przez administrację Wielkiego Syjonu terenach w Anatolii zarządza się stan wyjątkowy, który trwać będzie do odwołania przez Ksenet Wszechsyjonistyczny.

2. Zarządza się tymczasowe zamknięcie meczetów, likwidację urzędów tureckiej państwowości oraz rozbrojenie anatolskich milicji.

3. Zarządza się następujące czyny w razie niesubordynacji z rozkazami wojsk Syjonu

  • żołnierzy pojmanych, a którzy stawiali opór wojskom Izraela i dopuszczali się zbrodni na narodzie żydowskim, nakazuje się wykonać karę ukrzyżowania w obrębie 15 kilometrów od miasta, w którym stacjonowali.
  • zarządzenie dotyczy również osób cywilnych wrogim wojskom Izraela i osób z jawnie poglądami antysemickimi.
  • w przypadku deficytu drewna karę zastąpić innym rodzajem kary śmierci.

4. Na terenach zajętych przez rabinaty Syjonu zaleca się stopniowe nauczanie języka hebrajskiego.

  • zarządzenie nie dotyczy terenów, które zostały przejęte przez Marchię Ellada.

5. Ograniczanie używania języka tureckiego może być wprowadzone tylko większością 2/3 głosów przez Kneset.

Pasty Edytuj

>stwórz jedna z najpotezniejszych koalicji w kilka dni

>zaatakuj se dla beki jednego ziomka

>chujkurwa rzuca sie na ciebie banda zydow

>zdechnij