FANDOM


Lewant - rabinat wchodzący w skład federacji Wielkiego Syjonu. Stolicą rabinatu, jak i całej federacji jest miasto Jeruzalem, w którym podjęto jednocześnie decyzję o powstaniu federacji oraz rabinatu. Rabinat istnieje od 4 kwietnia 1914 w wyniku wybuchu przewrotu Zimmermana.

Historia Edytuj

Od roku 1517 tereny Palestyny pozostawały pod panowaniem Imperium Osmańskim, które w wyniku konfliktów rodowych rozpadło się na początku 1914 roku. Palestyna oraz cały Lewant wraz z częścią Mezopotamii znalazły się pod zarządem tureckiego gubernatora Ahmeda Anyatolyu. Pod koniec sierpnia 1913 roku u wejścia synagogi Hurva znajdującego się w starym mieście Jerozolimy rabini zebrani wokół Izaaka Zimmermana, działacza znanego za promowanie powstania żydowskiego państwa na terenie Palestyny wygłosił przemówienie ukazując swoje postulaty na dwóch kamiennych tabliczkach, które miały go przyrównać z Mojżeszem (na dwóch kamiennych tabliczkach Bóg przekazał Mojżeszowi dekalog). Decyzją Zimmermana było m.in. powołanie bojówki Siman Tov Am Yisrael, która szybko rozpowszechniła się w Jerozolimie, ale także w Jaffie, Hajfie, Bejrucie i miastach przyległych.

Pierwsze akcje bojówki Edytuj

Siman Tov Am Yisrael, który powstał bez żadnego finansowego podłoża dostał natychmiastowe wsparcie finansowe m.in. od bogatszych żydowskich oligarchów oraz rodzin żydowskich zamieszkujących w USA. Jako pierwsze starcia uważa się ataki kilkuosobowych grup bojówkarzy na posterunki tureckie nieopodal Jerozolimy, jak i w całym mieście. We wrześniu 1913 roku nasiliły się walki między żydowską bojówką a arabskimi rodami i bojówkami wspierającymi tureckie panowanie.
Haganah fighters - 1947

Bojówkarze żydowscy ze zdobyczną turecką bronią na pustyni Negew, 1913 rok.

Jedno z większych starć bojówki uważa się za atak na bazę wojsk guberni mieszczącą się na pustyni Negew, 12 września 1913 roku.

Lokalny garnizon został rozbity przez bojówkarzy, którzy mimo zwycięstwa wycofali się na teren Judei i Samarii. Od tej chwili Izaak Zimmerman zaczął być poszukiwany przez wojsko guberni i zaczął dowodzić bojówką z ukrycia.

Walki w 1914 roku Edytuj

Do początku 1914 roku bojówka zdołała przeprowadzić ponad 320 zamachów na terenie całej Palestyny (nie licząc zbrojnych ataków). Głównie były wymierzone w tureckich urzędników oraz muzułmańskich duchownych - w większości na tych, którzy byli przeciwni powstaniu państwa Izrael. Finał walk był pod koniec marca 1914 roku, kiedy tureckie wojska zaczęły wycofywać się z terenów Palestyny. Bojówka zaczęła rozbrajać tureckich milicjantów oraz zyskiwać większą popularność. 

Przejęcie władzy przez rabinat Edytuj

4 kwietnia 1914 roku Izaak Zimmerman symbolicznie wszedł wraz ze swoim rządem i bojówką do starego miasta Jerozolimy ceremonialnie kierując się na Wzgórze Świątynne. Przy Ścianie Płaczu oficjalnie ogłosił powstanie rabinatu wygłaszając pierwsze dekrety. Jednym z pierwszych postanowień było przekształcenie meczetu na Wzgórzu Świątynnym na siedzibę Knesetu, w którym później ogłoszono koncepcję Wielkiego Syjonu. Ta decyzja spotkała się ze sprzeciwem muzułmańskiej społeczności - w wyniku tego lokalny Kneset ograniczył prawa Arabów w rabinacie.

Rabinat Lewant został zalążkiem federacji Wielkiego Syjonu. Celem tego było stworzenie wielkiego państwa żydowskiego. Tak było np. w Halebie, gdzie mniejszość żydowska również utworzyła rabinat włączając ją w projekt Wielkiego Syjonu.  

Izrael 1938 hagana-270x209

Syjoniści w Aleppo.